Jak pomóc zagrożonym szympansom? Uganda sadzi 3 miliony drzew

0
306
Julie Ricard

W ciągu następnych kilku lat trzy miliony lokalnych drzew – od figi po mahoń – zostanie zasadzonych w Ugandzie, z korzyścią dla ludzi, planety i naszych najbliższych krewnych dzikich zwierząt, szympansów.

Na początku tego roku organizacja non-profit One Tree Planted zajmująca się zalesianiem i Jane Goodall Institute ogłosiły, że pracują razem nad projektem „Wildlife Habitat & Corridor Restoration Project” w Ugandzie.

W ramach starań w latach 2020-2023 miliony rodzimych drzew zostaną posadzone w zachodniej Ugandzie, wspierając długoterminową i zakrojoną na szeroką skalę renowację Szczeliny Albertyńskiej.

Krajobraz Wielkiego Rowu Zachodniego to zróżnicowany, uznawany na całym świecie ekosystem, który ma kluczowe znaczenie dla wielu gatunków i jest głównym siedliskiem zagrożonych szympansów.

Zamieszkuje również ponad 50% ptaków, 39% ssaków, 19% płazów i 14% gadów i roślin Afryki kontynentalnej.

Celem jest przywrócenie wszystkim zwierzętom dzikiej przyrody i zarządzanie nimi, ostatecznie zapewniając znaczące korzyści ekologiczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe także mieszkańcom tego obszaru.

Według informacji, lasy Ugandy stanęły w obliczu wielu zagrożeń, w tym rolnictwa na dużą i małą skalę, wyrębu i pożarów.

„Musimy chronić istniejące lasy”, mówi dr Jane Goodall. „Musimy spróbować przywrócić las i ziemię wokół lasu, która nie była degradowana zbyt długo, gdzie nasiona i korzenie w ziemi mogą wyrosnąć i ponownie odzyskać tę ziemię i uczynić ją niesamowitym ekosystemem leśnym”.

Dlatego w ciągu następnych kilku lat posadzonych zostanie łącznie trzy miliony sadzonek (z szacowanym współczynnikiem przeżycia co najmniej 60%), 700 gospodarstw domowych zostanie przeszkolonych i wspieranych w zakresie stosowania zrównoważonych praktyk rolno-leśnych na swoich gruntach, a w każdej wiosce na terenie projektu będzie przynajmniej jedna osoba przeszkolona w zakresie monitoringu lasów.

Czytaj: Orangutan próbuje „walczyć” z buldożerem, który niszczy las w Indonezji

Obie organizacje non-profit uznają, że kluczowe znaczenie dla osiągnięcia trwałych wyników w zakresie ochrony ma potrzeba zrównoważenia celów ochrony i potrzeb społeczno-ekonomicznych.

W związku z tym projekt ten będzie nadal wspierać ponad 3500 gospodarstw domowych w zrównoważonych źródłach utrzymania poprzez wolne od dymu i bardziej wydajne piece opalane drewnem, ulepszone praktyki rolnicze, tworzenie przedsiębiorstw zarządzanych przez społeczność i programy mikro kredytów oraz zrównoważone techniki produkcji, które zwiększają dochody przy jednoczesnej ochronie lasów.

Powołane zostaną również grupy Collaborative Forest Management (CFM) w celu monitorowania lasów i ochrony zlewni w celu poprawy ładowania wód gruntowych, które zasilają studnie i strumienie zarówno dla dzikich zwierząt, jak i ludzi.

Czytaj: Czy małpę można nauczyć mówić?

johannesfloe.com – Art to remember