Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego: Aborcja ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu jest niezgodna z Konstytucją

0
370
Zdjęcie: stock.adobe.com

Jest już wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu.

Według wyroku aborcja jest niezgodna z Konstytucją. Może to doprowadzić do praktycznego zakazu aborcji w Polsce i oznacza złamanie kompromisu aborcyjnego trwającego od 1993 roku.

W czwartek 22 października o godz. 15:30 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zakazu aborcji ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu. Konkretniej chodzi o decyzję, czy przerywanie ciąży z powodów embriopatologicznych, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, np. zespołu Edwardsa jest zgodne z Konstytucją. Obecnie aż 98% legalnych zabiegów aborcji jest dokonywanych w Polsce właśnie z tego powodu.

Julia Przyłębska, przewodnicząca TK, ogłosiła wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Jest niezgodny z artykułem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie zapadło większością głosów – powiedziała.

Justyn Piskorski, sędzia sprawozdawca wyjaśnił wyrok. Sprowadziło się ono do tego, że najważniejszą wartością jest życie.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił tym samym, że przepisy, umożliwiające usunięcie płodu w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby – są niezgodne z Konstytucją. Wyrok TK oznacza zakaz aborcji ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu.

Czytaj: Masz negatywne myśli jako świeżo upieczony rodzic? Nie jesteś sam

Przeciwnicy i zwolennicy

Sprawa od samego początku budzi wiele emocji. Po pierwsze skierowanie sprawy do TK odbywa się w czasie pandemii koronawirusa, czyli czasie, kiedy protesty są zabronione. W strefie czerwonej może gromadzić się max. 10 osób, w strefie żółtej – do 25 osób.

Mimo to w czwartek pod TK odbywał się milczący sprzeciw kobiet, również w Internecie kobiety rozpoczęły akcję uświadamiającą. Wśród nich jest m.in. Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego, posłanki Lewicy, a także wiele gwiazd m.in. Anja Rubik.

View this post on Instagram

(ENG below) #powiedzkomuś #wyroknakobiety Podsumowując, za 2 dni wartość życia kobiety stanie się w naszym kraju nieważna: “Większość Polaków twierdzi, że w przypadku najcięższych wad polegających na braku organów wewnętrznych, kręgosłupa lub mózgu, gdy płód nie ma szans na życie, nie wolno zmuszać do rodzenia. To musi być wybór. Decyzja rodziny otoczonej opieką, rodziny która ma siłę i środki, by zmierzyć się z takim wyzwaniem. Mimo tego, na wniosek pewnych posłów bez debaty, w środku pandemii, chcą skazać rodziców na niewyobrażalne cierpienie. Za 2 dni Trybunał ma wydać wyrok uniemożliwiający usuwanie ciąży w przypadku śmiertelnych, nieodwracalnych wad płodu. O sprawie mają orzekać sędziowie znani z publicznych wystąpień antyaborcyjnych, liczą, że w natłoku innych wydarzeń tego nie zauważymy. Po cichu chcą skazać kobiety i rodziny na fizyczne i psychiczne katowanie.” @missjeziersky (ENG?) To sum up, in 2 days the value of a woman's life will not be important in my country: “Most Poles believe that in cases of severe defects such as the lack of internal organs, severe deformations of the spine or brain, or when the fetus has no chance of life, a woman cannot be forced into giving birth. It has to be a choice, a woman’s or family’s decision, wether a family or woman has the strength and means to face such a challenge. Nevertheless, at the request of certain political members, without any debate, in the midst of a pandemic, they want to doom women and parents to unimaginable suffering. In 2 days, the Tribunal is to issue a sentence preventing termination of pregnancy in the case of fatal, irreversible fetal defects. The judges known from public anti-abortion speeches are to decide the case, hoping that this will not get noticed in the multitude of other events and the peak of the pandemic in Poland. They quietly want to condemn women to physical and mental torture.”

A post shared by Anja Rubik (@anja_rubik) on

Przeciwniczki wprowadzenia tego zakazu podkreślały, że jeśli TK uzna aborcję w wypadku ciężkich wad płodu za niezgodną z Konstytucja, aborcja w Polsce okaże się praktycznie niemożliwa. Według nich wzrośnie podziemie aborcyjne, a kobiety, mimo posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego, będą zmuszone wyjeżdżać za granicę i ponosić ogromne koszty. Według nich państwo zmusi kobiety do urodzenia niepełnosprawnych dzieci, które nie będą miały szans na przeżycie i umrą wkrótce po porodzie. Tym samym państwo skaże kobiety na cierpienia i tortury.

– Dopóki PiS rządzi tak drakońskie prawo będzie obowiązywać. Nakaz rodzenia przez kobiety śmiertelnie chorych dzieci jest to znęcanie się nad kobietami. Kobiety będą skazane na piekło. Ale to orzeczenie nie ma umocowania prawnego. Jak przestanie rządzić PiS, automatycznie to prawo zniknie – mówiła po ogłoszeniu wyroku posłanka Gasiuk-Pihowicz w TVN24.pl.

A Ty zgadzasz się z wyrokiem?

Czytaj: W Poznaniu nie będzie miejskiego Sylwestra – przez pandemię i oszczędności!

johannesfloe.com – Art to remember