Notatki zrobione przez psychologów podczas rozmów z dziećmi

0
126

Myśli dzieci wypowiedziane podczas sesji.

Co robi psycholog dziecięcy?

Psychologia dziecięca odnosi się do leczenia szerokiego zakresu problemów i zaburzeń, które dotykają dzieci i ich rodziny. Obowiązki zawodowe psychologów dziecięcych obejmują przeprowadzanie testów, prowadzenie badań i angażowanie się w sesje terapeutyczne z osobami indywidualnymi, rodzinami i grupami. Psychologowie dziecięcy pracują w prywatnych gabinetach, szkołach, szpitalach i agencjach rządowych.

Koniecznie zajrzyj na f7.pl

W Polsce, w ciągu ostatniego roku walki z pandemią COVID-19, depresja i stany lękowe gwałtownie wzrosły – a kryzys zdrowotny szczególnie dotknął dzieci. Psychologowie i konsultanci ds. zdrowia psychicznego mówią, że obserwują rosnące zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego ze strony młodych ludzi.

Coraz więcej młodych ludzi z problemami

W 2021 roku w Polsce odbyło się dwa razy więcej porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży niż w 2020 roku, utrzymując tendencję wzrostową. Minister zdrowia zaznaczył, że stan zdrowia psychicznego młodych ludzi świadczy o utrzymującej się traumie spowodowanej pandemią.

Potwierdzeniem tej diagnozy jest nowa ankieta przeprowadzona wśród pedagogów i psychologów szkolnych, z których zdecydowana większość zauważyła pogorszenie samopoczucia wśród młodzieży. Wielu wskazywało na doświadczenie pandemii jako przyczynę większej liczby przypadków depresji, uzależnienia od technologii i zaburzeń lękowych.

„Widzimy ogromny wzrost zainteresowania lub potrzeby leczenia, który przekracza wszelkie nasze oczekiwania” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas wizyty w młodzieżowej poradni zdrowia psychicznego. „Wyraźnie widać, że pandemia to nie tylko… powikłania płucne czy inne choroby”.

Czytaj: 6 eksperymentów psychologicznych z zaskakującymi wynikami

Niedzielski dodał, że w ubiegłym roku liczba porad psychologicznych dla dzieci i młodzieży była dwukrotnie większa niż w 2020 r. i 2,5 razy większa niż w 2019 r. Z usług skorzystało ponad 120 tys. pacjentów ośrodków zdrowia psychicznego w 2021 roku, prawie pięciokrotnie więcej niż w 2020 roku.

„Widzimy, jak ogromną traumą pandemia jest i była dla zdrowia psychicznego dzieci” – dodał.

Zdrowie psychiczne młodzieży w Polsce

Według badań przeprowadzonych w 2020 roku przez EZOP, około 8 milionów ludzi w Polsce zmaga się z problemami ze zdrowiem psychicznym, a badania przeprowadzone przez UNICEF w 2021 roku wykazały, że tylko u 11% nastolatków zdiagnozowano problemy ze zdrowiem psychicznym, co pozostawia wiele problemów niezdiagnozowanych.

Braki kadrowe to ogromny problem w oddziale zdrowia psychicznego w Polsce. Rodzice dzieci w szpitalu są zaniepokojeni ich leczeniem, ale walczą o uzyskanie odpowiedzi, gdy lekarze nie mają czasu z nimi porozmawiać. Pewien rodzic dziecka hospitalizowanego wyraził to zaniepokojenie, mówiąc: „Nie możemy porozumieć się z lekarzem naszego dziecka!”

Danuta Wieczorkiewicz, prezes i założycielka fundacji Zobacz…JESTEM – organizacji pomagającej młodym ludziom z problemami psychicznymi – ocenia sytuację w Polsce.

„Polska jest obecnie na 2. miejscu w Europie pod względem samobójstw popełnianych przez dzieci i młodzież” – powiedziała Wieczorkiewicz. „W 2021 roku odebrało sobie życie aż 115 osób w wieku od 6 do 18 lat, a szacuje się, że prób samobójczych jest 200 razy więcej. 4% dzieci w przedszkolach, 8% w szkole podstawowej i ponad 20% nastolatków cierpi w Polsce na depresję, a to tylko wierzchołek kłopotów ze zdrowiem psychicznym”.

Według Wieczorkiewicz w całym kraju jest tylko 494 psychiatrów dziecięcych, co pogarsza sytuację w połączeniu ze „słabą dostępnością innych systemów opieki, takich jak opieka psychologiczna, ośrodki pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej – wszystko, co może pomóc dziecku w kryzysie psychicznym”.

Wieczorkiewicz założyła w 2013 roku „Zobacz…JESTEM”, którego celem jest pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym w pracy nad ich zdrowiem psychicznym oraz wspieranie rodzin pacjentów fundacji. Fundacja ma na celu promowanie świadomości zdrowia psychicznego.

„Obecnie nasz najmłodszy pacjent ma osiem lat, a najmłodszy pacjent cierpiący na zaburzenia odżywiania ma zaledwie 10 lat” – mówi Wieczorkiewicz. „Dzieci w tym wieku przyjmujemy sporadycznie, ponieważ nie jesteśmy placówką specjalizującą się w tej grupie wiekowej. Przyjmujemy takich młodych ludzi najczęściej tylko dlatego, że nie mogą otrzymać pomocy w innych miejscach.”

Czytaj: Ruszyły „Przystanki Ciepła” we Wrocławiu

Wciąż jest wielu młodych ludzi, którzy muszą radzić sobie sami ze swoimi problemami, ponieważ prawo stanowi, że bez zgody rodziców pacjenci mogą rozpocząć terapię dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

Jak jest źle, możemy się przekonać czytając poniższe notatki psychologów podczas rozmów z dziećmi.

Myśli samobójcze

W Polsce, która znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów UE pod względem wskaźnika samobójstw, występuje również wysoki odsetek dzieci próbujących popełnić samobójstwo. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, w 2020 roku na ogólną liczbę 843 prób samobójczych dzieci w wieku od 7 do 18 lat, 107 zakończyło się śmiercią. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja młodzieży LGBT: 69,4 proc. ma myśli samobójcze, a 49,6 proc. ma objawy depresji – wynika z badania zleconego w 2016 roku przez Kampanię Przeciw Homofobii.

Czytaj: Polska na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw nieletnich

Pracownicy medyczni w Polsce – szóstej co do wielkości gospodarce UE, w której do 2025 r. na zdrowie publiczne zostanie przeznaczone zaledwie 6 proc. PKB kraju w porównaniu ze średnią unijną wynoszącą 10 proc. środków na opiekę psychiatryczną, nie mają łatwego życia. Infrastruktura szpitalna jest słaba, metody leczenia przestarzałe, liczba specjalistów ograniczona, a dostęp do nich utrudniony.