Szkoły w Danii mają obowiązkowe zajęcia z empatii w ramach oficjalnego programu nauczania

0
698

Podczas gdy większość dzieci w wieku szkolnym uczy się wielu przedmiotów, takich jak matematyka, język angielski, historia, biologia, to istnieją inne ważne lekcje życia, które nie zawsze trafiają do programu nauczania.

Duński system edukacji obejmuje obowiązkowe zajęcia nauczania empatii dla uczniów w wieku od 6 do 16 lat od 1993 r., gdzie uczniowie uczą się pomagać kolegom i koleżankom z klasy i nie konkurować ze sobą.

Okazywanie empatii to wyuczona umiejętność związana ze słuchaniem i rozumieniem innych. Właśnie dlatego duńskie szkoły postanowiły wprowadzić obowiązkowe zajęcia empatii, aby uczyć dzieci jak być miłym dla innych.

Lekcje z empatii są dla prowadzone dla dzieci w wieku 6-16 lat

Podczas jednej godziny w tygodniu, podczas „Klassens tid”, uczniowie rozmawiają o napotkanych problemach. To uczy dzieci szanować uczucia innych bez osądu. Uważa się, że lekcje z empatii pomagają im zacieśniać relacje, sympatyzować z problemami innych, a nawet zapobiegać zastraszaniu. Sprawiają, że każde dziecko czuje się wysłuchanym, czuje się docenione i staje się częścią społeczności.

Oczywiście dzieci dorastają, by stać się pewnymi siebie, inteligentnymi emocjonalnie dorosłymi, a takie zajęcia z empatii mają większe szanse na wychowanie szczęśliwych dzieci.

Nie powinno zatem dziwić, że Dania konsekwentnie zajmuje wysokie miejsce jako jedno z najszczęśliwszych miejsc do życia. Według World Happiness Report – publikowanego corocznie od 2012 roku – Dania jest drugim po Finlandii krajem, w którym ludzie są najszczęśliwsi. Dania zajęła pierwsze miejsce w 2016 r. i od tego czasu pozostaje w pierwszej trójce. Sekret ich szczęścia może wynikać z ich systemu edukacji, w którym w 1993 r. duński program edukacyjny wprowadził obowiązkowe zajęcia z empatii.

Czytaj: Ocenianie innych to nawyk, który powinniśmy zastąpić zrozumieniem i empatią

Obowiązkowe lekcje empatii w duńskich szkołach uczą dzieci, jak szanować uczucia innych, wzmacniać ich relacje i zapobiegać zastraszaniu.

Stock Photos z Norenko Andrey/Shutterstock

Duńscy rodzice wychowują szczęśliwe dzieci, aby były szczęśliwymi dorosłymi.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że empatia jest wyuczoną umiejętnością, a jej nauczanie od najmłodszych lat nie tylko sprawia, że dzieci są bardziej kompetentne emocjonalnie i społecznie, ale także znacznie ogranicza to znęcanie się i może pomóc im odnosić większe sukcesy jako dorośli w przyszłości.

Dzieci przez godzinę w tygodniu uczą się empatii podczas „Klassens tid” lub „The Class’s Hour”. Ta jedna godzina w tygodniu to szczególny czas, stanowiący podstawową część programu nauczania. Celem jest, aby uczniowie zebrali się w miłej i wygodnej atmosferze, aby omówić ewentualne problemy, a klasa wspólnie próbuje znaleźć rozwiązanie.

Każdy problem jest otwarty do dyskusji i może to być problem osobisty lub problem między poszczególnymi uczniami lub grupami, wszystko dotyczące szkoły, a nawet niezwiązane ze szkołą. Reszta klasy i nauczyciel następnie dyskutują o sposobach rozwiązania konkretnego problemu. Nauczyciel pomaga uczniom, ucząc ich, jak naprawdę słuchać i rozumieć innych. Gdy nie omawia się żadnych problemów, grupa zbiera się i po prostu odpoczywa.

Chodzi o ich wychowanie. Duńscy rodzice wychowują szczęśliwe dzieci, które dorastają, aby być szczęśliwymi dorosłymi, którzy także wychowają szczęśliwe dzieci, i cykl się powtarza.

Źródło: brightvibes.com

Czytaj: W DANII ZGRANO TAK DOMY I OGRODY, ABY LUDZIE SIĘ ZE SOBĄ ZŻYLI