Takie czekają nas zmiany klimatyczne w rezerwatach przyrody

0
331
Park Narodowy Cotopaxi w Ekwadorze. Zdjęcie: Samuel Hoffmann.

Rezerwaty przyrody Ziemi są podstawą zachowania globalnej różnorodności biologicznej. Przyszłe zmiany klimatu będą miały na nie bardzo różny wpływ.

Szczegółowa wiedza lokalna na temat skutków zmiany klimatu może zatem wnieść istotny wkład w zarządzanie obszarami chronionymi i zachowanie ich funkcji ekologicznej.

Badanie biogeograficzne przeprowadzone przez University of Bayreuth w czasopiśmie Diversity and Distributions zwraca uwagę na ten fakt. Opiera się na prognozach klimatycznych dla ponad 130 000 rezerwatów przyrody na całym świecie.

W ramach nowych badań prof. dr Carl Beierkuhnlein i dr Samuel Hoffmann z grupy badawczej Biogeography zbadali łącznie 137 735 rezerwatów przyrody na sześciu kontynentach. Skoncentrowali się na pytaniu, na jakie odchylenia od obecnych warunków klimatycznych będą narażone te obszary w ciągu najbliższych pięciu dekad i jak wpłynie to na lokalne gatunki roślin i zwierząt.

Ogólne prognozy dotyczące zmian klimatu nie są wystarczająco szczegółowe, aby pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniu dalszą utratą różnorodności biologicznej. Może się to powieść tylko wtedy, gdy dokładnie wiemy, jakie lokalne zmiany klimatyczne – na przykład w rezerwatach przyrody – będą spowodowane globalnymi trendami. Nasze badanie w imponujący sposób pokazuje, że te lokalne skutki mogą być bardzo różne, nawet na sąsiednich obszarach”- mówi Beierkuhnlein.

Szczególnie dotkliwe lokalne zmiany klimatyczne spodziewane są do 2070 r., zwłaszcza na chronionych obszarach krajów tropikalnych. Dziś mają one ogromne znaczenie dla ochrony gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali światowej i znajdują się pod ogromną presją, ponieważ są jednocześnie intensywnie wykorzystywane przez ludzi.

Czytaj: Najnowszy raport ONZ: „czekają nas nieodwracalne skutki zmiany klimatu”

Te chronione obszary znajdują się w górach wysoko nad poziomem morza. W górach spodziewany jest znaczny wzrost temperatury w wyniku zmian klimatycznych. W konsekwencji niektóre zagrożone gatunki prawdopodobnie będą próbowały migrować do wyższych, a zatem chłodniejszych regionów górskich. Tutaj zagrożenie dla poszczególnych gatunków może gwałtownie wzrosnąć, ponieważ na wyższych wysokościach dostępnych jest mniej zasobów. „Dla gatunków wędrownych wyższe regiony górskie mogą okazać się ślepą uliczką” – wyjaśnia Hoffmann.

Czytaj: Jak walczyć z wycinką drzew?

Jednak nowe badanie pokazuje również, że obszary chronione, na których przyszłe warunki klimatyczne będą się różnić, zwłaszcza od obecnych, mają pewne cechy, które mogą mieć korzystny wpływ na ochronę gatunków. Często są bardzo duże, mają bardzo różne profile krajobrazowe, a zatem oferują zróżnicowane warunki środowiskowe, na które w niewielkim stopniu wpływa bezpośrednia interwencja człowieka lub są one fragmentaryczne przez trasy ruchu. Okoliczności te sprzyjają adaptacji gatunków, na przykład poprzez wymianę genetyczną i większą dostępność zasobów. Ponadto niektóre gatunki, które są zmuszone opuścić swoje obecne siedliska z powodu zmiany klimatu, mogą znaleźć nowe siedliska w swoim sąsiedztwie dzięki tej różnorodności krajobrazu. W związku z tym zarządzanie dobrze poinformowane o lokalnych zmianach klimatu może pomóc złagodzić skutki zmian klimatu w rezerwatach przyrody.

Blue link: https://www.tbgtechco.com

Prognozy globalnych zmian klimatycznych są zawsze obarczone niepewnością. Z tego powodu badacze z Bayreuth pracowali nad dziesięcioma różnymi globalnymi modelami zmian klimatu w swoich badaniach rezerwatów przyrody. Ponadto w swoich ocenach uwzględnili dwa znacząco różne scenariusze globalnej emisji gazów cieplarnianych.

W każdym z badanych rezerwatów przyrody zbadano niewielkie obszary o powierzchni około jednego kilometra kwadratowego. Charakterystyczne właściwości tych „komórek” zostały następnie zestawione ze zmianami klimatycznymi, których można oczekiwać w skali globalnej do 2070 r. Te cechy obejmują na przykład wysokość nad poziomem morza, profil krajobrazu, opady i temperaturę, lokalną florę i faunę oraz ludzką interwencję. Dzięki tym badaniom naukowcom z Bayreuth udało się oszacować lokalne skutki zmiany klimatu dla bardzo małych obszarów na całym świecie.

Źródło: phys.org