UE zakazuje wysyłania odpadów z tworzyw sztucznych od 1 stycznia 2021

0
396
Pa Images

Nowe przepisy Unii Europejskiej zabraniające wysyłania nienadających się do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych do krajów rozwijających się wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.

W ramach niekończącej się walki ze zmianami klimatycznymi i szkodami dla środowiska, plastik pozostał gorącym tematem. Każdego roku ludzie w całej Europie są odpowiedzialni za 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych – jednak mniej niż jedna trzecia z nich jest w rzeczywistości poddawana recyklingowi. Na plażach na całym świecie śmieci składają się w około 85% z plastiku.

Kiedy plastik jest wysyłany na „Globalne Południe” – nowy termin używany w odniesieniu do mniej rozwiniętych, często biedniejszych krajów – jest regularnie niewłaściwie przetwarzany, co prowadzi do gór wysypisk i odpadów oceanicznych lub spalania.

 Światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrosła wykładniczo z 1,5 mln ton w 1950 r. do 322 mln ton w 2015 r. Połowa wszystkich tworzyw sztucznych na świecie została wyprodukowana od 2005 r. – podaje Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO).

Opakowania są największym obszarem zastosowania tworzyw sztucznych w UE. Stanowią one około 40 proc. produkcji tworzyw sztucznych i prowadzą do powstania 61 proc. wszystkich odpadów tworzyw sztucznych – dodaje ETO.

Mieszkańcy UE wytwarzają średnio 32 kg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych na osobę rocznie, dla porównania w USA wartość ta wynosi 45 kg, w Indiach 5 kg, a w Japonii 33 kg.

Czytaj: Największe wysypisko śmieci w Chinach jest już pełne – 25 lat przed terminem

02 grudnia 2020, Brandenburgia, Oranienburg. Zdjęcie: Bernd von Jutrczenka/dpa

Konwencja bazylejska

W nowej konwencji bazylejskiej wprowadzono bardziej rygorystyczne warunki regulujące przemieszanie odpadów tworzyw sztucznych do państw trzecich – czytamy w opracowaniu ETO. 

W obecnej chwili państwa członkowskie w dużej mierze opierają gospodarkę odpadami z tworzyw sztucznych na państwach spoza UE. – Niemal jedną trzecią zgłoszonej dla UE ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi stanowią odpady przemieszczone do państw trzecich do celów recyklingu – czytamy dalej.

Do tej bowiem pory, w celu ułatwienia przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych uznawane były one za odpady inne niż niebezpieczne i w związku z tym ujęte były w tzw. zielonym wykazie i dopuszczone do przemieszczania.

W maju 2019 r. strony konwencji uzgodniły jednak, że za ujęte w zielonym wykazie (określającym odpady inne niż niebezpieczne) uznaje się jedynie przemieszczanie wstępnie posortowanych, niezanieczyszczonych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, które są wolne od wszelkich materiałów nienadających się do recyklingu i zostały przygotowane do natychmiastowego bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Zmiany te mają obowiązywać już od 1 stycznia 2021 roku.

Nowe przepisy UE stanowią, że tylko „czyste odpady z tworzyw sztucznych” mogą być eksportowane do krajów niebędących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Bardziej rygorystyczne środki zostały również wprowadzone w przypadku innych wysyłek odpadów z tworzyw sztucznych.

Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, powiedział dla euronews: „Te nowe przepisy stanowią jasny sygnał, że w UE bierzemy odpowiedzialność za wytwarzane przez nas odpady. To ważny kamień milowy w walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu”.

Czytaj: Lista krakowskich szpitali, gdzie trafią pierwsze szczepionki na COVID19

Grupa turystów spaceruje plażą wśród śmieci.
Zdjęcie: Dicky Bisinglasi / SOPA Images/Sipa USA

Chociaż postępy są powolne, UE zobowiązała się do podjęcia zdecydowanych działań w ramach swojej strategii w zakresie tworzyw sztucznych, dążąc do tego, aby wszystkie tworzywa sztuczne w jej krajach nadawały się do recyklingu do 2030 r., przy drastycznym zmniejszeniu zużycia plastiku jednorazowego użytku i mikroplastików. Jednak istnieje znaczne ryzyko, że UE nie osiągnie celów recyklingu na rok 2025 i 2030. 

Ponieważ Wielka Brytania niedawno osiągnęła porozumienie handlowe z UE w rozmowach w sprawie Brexitu, a jej pełne odejście zaplanowano na 1 stycznia, nie będzie podlegać nowym zasadom. Jednak ustawa przedłożona parlamentowi na początku tego roku – znana jako ustawa o ochronie środowiska – obejmowała podobne obszary w odniesieniu do odpadów z tworzyw sztucznych i ich eksportu.

Źródło: unilad.co.uk

johannesfloe.com – Art to remember

Szukasz pracy? Koniecznie zajrzyj na pl.jooble.org